ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด >

ประธานกรรมการ

พ.ต.อ.วุฒิพงษ์ เย็นจิตต์
ประธานกรรมการ

คณะกรรมการ

สอบถามรายละเอียด

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้
เดือนนี้
ปีนี้
ทั้งหมด

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท อัตราดอกเบี้ย
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 3.00%
1 มีนาคม 2567

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท อัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ฉุกเฉิน 6.00%
เงินกู้สามัญทั่วไป 6.00%
เงินกู้สามัญ (เพื่อการชำระหนี้สถาบันอื่น) 6.00%
เงินกู้พิเศษ (เพื่อซื้ออาวุธปืน) 6.00%
1 มีนาคม 2567